กองช่าง

 

นายพรชัย การะเกษ
ผู้อำนวยการกองช่าง

 

ผู้ช่วยช่างโยธา

นายสุรสิทธิ์ พืชสิงห์
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

นายสฤษดิ์ อรัญมิตร
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประปา
 
นายวิชาญ โยธายุทธ
ผู้ช่วยช่างสำรวจ
นางสาวชุติมา โบราณมูล
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
     
 
ติดต่อกองช่าง โทร. 043-508-243
 
     
 
เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง
ต.โพธิ์ทอง อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 45000 | โทรศัพท์ 043-508320
E-mail : kwanjai_54@hotmail.co.th