ติดต่อ
 
 

เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด

ที่อยู่ : สนง.เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง 111 ม.4 ต.โพธิ์ทอง อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 45000

โทรศัพท์ : 043-508320

โทรสาร: 043-508320

Website : http://www.phothongroiet.go.th

E-mail : kwanjai_54@hotmail.co.th

 
 
 
เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง
ต.โพธิ์ทอง อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 45000 | โทรศัพท์ 043-508320
E-mail : kwanjai_54@hotmail.co.th