โพธิ์ทองเลื่องลือ ขึ้นชื่อกลุ่มออมทรัพย์ งามสรรพประเพณี ปุ๋ยอินทรีย์ภูมิปัญญา ผ้าทอไหมพรม โรงบ่มใบยาสูบ แปรรูปผลผลิต เศรษฐกิจพอเพียง"  
   
     
   
   
     
   
   
     
   
   
     
   
 
 
     
   
   
     
 
Untitled Document
เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง
ต.โพธิ์ทอง อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 45000 | โทรศัพท์ 043-508320
E-mail : kwanjai_54@hotmail.co.th