คลิกเพิ่อดูภาพ
งาน พอ.สว. เคลื่อนที่

เทศบาลได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน พอ.สว. เคลื่อนที่ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดมาเป็นประธาน

 

ณ : รร.บ้านเหล่าใหญ่
โพสต์เมื่อ : 2020-04-07
...................................................................


คลิกเพิ่อดูภาพ
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 2561

 

ณ :
โพสต์เมื่อ : 2020-03-31
...................................................................


คลิกเพิ่อดูภาพ
ฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563

เทศบาลได้จัดทำโครงการฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563

 

ณ :
โพสต์เมื่อ : 2020-04-07
...................................................................


คลิกเพิ่อดูภาพ
ร่วมพลังต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2562

คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างร่วมแสดงพลังต่อต้านการทุจริต เนื่องในวันต่อต้านการทุจริตสากล

 

ณ : เทศบาล
โพสต์เมื่อ : 2020-08-04
...................................................................


คลิกเพิ่อดูภาพ
วันปิยะมหาราช

ผู้บริหาร พนักงานเทศบาลร่วมกิจกรรมวันปิยะมหาราช ประจำปี 2562

 

ณ : วัดบ้านหนองใหญ่ อ.ศรีสมเด็จ
โพสต์เมื่อ : 2020-04-07
...................................................................


คลิกเพิ่อดูภาพ
พิธีมอบพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

เทศบาลจัดพิธีมอบพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯที่ฉายร่วมสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

 

ณ : เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง
โพสต์เมื่อ : 2020-04-07
...................................................................


คลิกเพิ่อดูภาพ
โครงการปลุกต้นกล้าแห่งความดีเราทำความดีด้วยหัวใจ

เมื่อวันที่ 28 ก.ค.2562 เทศบาลได้จัดกิจกรรมทำความสะอาดสวนป่าสักทอง ภายใต้โครงการปลุกต้นกล้าแห่งความดีเราทำความดีด้วยหัวใจ

 

ณ : เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง
โพสต์เมื่อ : 2020-04-07
...................................................................


คลิกเพิ่อดูภาพ
เดินทางไปถวายสักการะพระบรมศพฯ

เทศบาลโพธิ์ทองและประชาชนในเขตบริการเดินทางไปถวายพระบรมศพฯด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุ

 

ณ : พระบรมมหาราชวัง
โพสต์เมื่อ : 2017-07-03
...................................................................


คลิกเพิ่อดูภาพ
งานกีฬาโพธิ์ทองสัมพันธ์ ครั้งที่ 17

ระหว่างวันที่ 25-26 มี.ค.58

 

ณ : ณ โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่(สมานราษศรั
โพสต์เมื่อ : 2015-05-20
...................................................................


คลิกเพิ่อดูภาพ
ศึกษาดูงานเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ประจำปีงบประมาณ 2558

ระหว่างวันที่ 13-15 พ.ค.58

 

ณ : ณ จังหวัดระยอง
โพสต์เมื่อ : 2015-05-20
...................................................................


คลิกเพิ่อดูภาพ
งานกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ประจำปี 2558

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558

 

ณ : อ.ศรีสมเด็จ
โพสต์เมื่อ : 2015-05-28
...................................................................


คลิกเพิ่อดูภาพ
ดูงานการเกษตร

เมื่อ 30 ม.ค.58

 

ณ : อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด และมหาวิทยาลัย
โพสต์เมื่อ : 2015-02-09
...................................................................


คลิกเพิ่อดูภาพ
แจกผ้าห่มกันหนาว ปี 2558

 

ณ :
โพสต์เมื่อ : 2015-01-19
...................................................................


คลิกเพิ่อดูภาพ
วันเด็กแห่งชาติ ปี 2558

 

ณ :
โพสต์เมื่อ : 2015-01-19
...................................................................


คลิกเพิ่อดูภาพ
งานกิจกรรมเดินรณรงค์ 5 รั้วป้องกัน

 

ณ : อ.ศรีสมเด็จ
โพสต์เมื่อ : 2014-12-25
...................................................................


คลิกเพิ่อดูภาพ
งานวันลอยกระทง

 

ณ : อ.ศรีสมเด็จ
โพสต์เมื่อ : 2014-12-24
...................................................................


คลิกเพิ่อดูภาพ
งานกีฬาศรีสมเด็จ ครั้งที่ 12

 

ณ : อ.ศรีสมเด็จ
โพสต์เมื่อ : 2014-12-18
...................................................................

เพิ่มอัลบั้ม